Velkommen til by:Larms artistregistrering

Deadline: March 28th, at 13:00

Welcome to by:Larms artist registration page, the first step towards playing a showcase at by:Larm. The information you submit will be used in our programming work. The registration is 100% web-based so you need to prepare some info before you start the process.

  • It is possible to upload a maximum of three MP3s and three JPG photos. The MP3s must have a resolution of minimum 128kbps, and the photos must be of a printable size. a .jpg file of more than 500kb should do. We require at least a couple of songs to be able to do a proper evaluation.
  • We also need a band bio/press kit to get an idea of what and who you are.

If you should be offered a spot in our program, the info you submit will be used in our marketing later on. However, you will have the possibility to edit and change everything before we get to that point.

Note: Be aware that by:Larm demo sign up is limited to Nordic bands. Our definition of Nordic is Norway (including Svalbard/Spitzbergen), Sweden, Denmark (including Greenland), Faroe Islands, Finland and Iceland.

Til påmeldingen

Generell informasjon


Har dere spilt på By:Larm før?

Lenker

Kontaktperson

Vi er ute etter

Label
Management
Publisher
Booking agent

Jeg er inneforstått med at informasjonen jeg legger inn i den videre prosessen vil være tilgjengelig for by:Larms administrasjon, årets demojury, og annet personell som er direkte involvert i avviklingen av by:Larm 2022. Etter avsluttet påmelding mottar du en lenke der du når som helst kan redigere og slette dine opplysninger. E-postadressen du oppgir kan bli benyttet til å sende deg informasjon om påfølgende års by:Larm eller relevant informasjon fra våre samarbeidspartnere som har direkte sammenheng med by:Larm 2022. All informasjon du har lagt inn vil bli slettet permanent innen utgangen av 2022.