Påmelding - steg 1

Generell informasjon


Har dere spilt før?

Lenker

Kontaktperson

Vi er ute etter

Label
Management
Publisher
Booking agent

Jeg er inneforstått med at informasjonen jeg legger inn i den videre prosessen vil være tilgjengelig for by:Larms administrasjon, årets demojury, og annet personell som er direkte involvert i avviklingen av by:Larm 2023. Etter avsluttet påmelding mottar du en lenke der du når som helst kan redigere og slette dine opplysninger. E-postadressen du oppgir kan bli benyttet til å sende deg informasjon om påfølgende års by:Larm eller relevant informasjon fra våre samarbeidspartnere som har direkte sammenheng med by:Larm 2023. All informasjon du har lagt inn vil bli slettet permanent innen utgangen av 2023.